Cambridgeské zkoušky

YLE pro děti (Cambridge Young Learners English Tests)

Zkoušky YLE jsou určeny pro děti mezi 7 – 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky se skládají ze čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem zkoušek YLE je motivovat děti ke studiu anglického jazyka. Každý student bude oceněn za svou píli a získá mezinárodně uznávaný certifikát v dané kategorii. YLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních:
STARTERS
Zkouška na základní úrovni je pro děti od 7 let, které absolvovaly přibližně 100 hodin studia anglického jazyka.

Složení testu: čtení a psaní (20 minut) / poslech (20 minut) / mluvení (5 minut)
Cena: 10 760,- Kč (skupina) / 14 760,- Kč (dvojice) / 23 400,- Kč (individuál)
Délka kurzu: září – duben (60 výukových hodin)
Den a hodina výuky: úterý 13:00-13:55 a čtvrtek 13:00-13:55
Termín / cena / místo zkoušky:  duben 2014 / 1 100,- Kč / British Council, Praha

MOVERS
Druhá úroveň zkoušek je pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin anglického jazyka.

Složení testu: čtení a psaní (30 minut) / poslech (25 minut) / mluvení (7 minut)
Cena: 10 760,- Kč (skupina) / 14 760,- Kč (dvojice) / 23 400,- Kč (individual)
Délka kurzu: září – duben (60 výukových hodin)
Den a hodina výuky: úterý 14:00-14:55 a čtvrtek 14:00-14:55
Termín / cena / místo zkoušky: duben 2014 / 1 250,- Kč / British Council, Praha

FLYERS
Třetí a nejnáročnější z testů je určen pro děti od 9 do 12 let, které za sebou mají zhruba 250 hodin anglického jazyka. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) – viz níže.

Složení testu: čtení a psaní (40 minut) / poslech (20 minut) / mluvení (9 minut)
Cena: 10 760,- Kč (skupina) / 14 760,- Kč (dvojice) / 23 400,- Kč (individuál)
Délka kurzu: září – duben (60 výukových hodin)
Den a hodina výuky: úterý 15:00-15:55 a čtvrtek 15:00-15:55
Termín / cena / místo zkoušky: duben 2014 / 1 300,- Kč / British Council, Praha

KET a PET pro studenty ve věku 11 – 14 let

Témata u zkoušek byla vytvořena s konkrétním zaměřením na zájmy a zkušenosti studentů ve školním věku. Spolu s výběrem témat, jež jsou studentům bližší, je další velký plus, že studenti budou hovořit s kandidátem v podobném věku.
KET for Schools | Cambridge English: Key for schools
Zkouška KET for Schools je určena začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po 180-200 hodinách výuky.

Složení zkoušky: čtení a psaní (1 hodina a 10 minut) / poslech (30 minut) / mluvení (do 10 minut ve dvojici kandidátů)
Více info zde

PET for Schools | Cambridge English: Preliminary for schools
Zkouška PET for Schools testuje komunikativní způsobilost žáků ve věku od 11 do 14 let v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Kandidát na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny v kontaktu s rodilými mluvčími i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Složení zkoušky: čtení a psaní (1 hodina a 30 minut) /  poslech (40 minut) / mluvení (do 10 – 12 minut ve dvojici kandidátů)
Více info zde

Délka kurzu: říjen – duben Počet hodin: 60 (2x týdně)
Typ kurzu: individuální / dvojice / dle zájmu skupina (4 studenti)
Cena kurzu: 23 400 Kč (individuál) / 14 760 Kč (dvojice) / 10 760 Kč (skupina)
Termín / cena / místo zkoušky: duben 2014 / 2 600 – 2 800,- Kč / British Council, Praha